Kontakt

Kontakt :

Automotive Group SK, s.r.o.
Niklová 56,  926 01  Sereď 

GPS súradnice :
+48° 16' 31.50"N, +17° 44' 31.54"E


Tel. č.: + 421 31702 1255
            + 421 915 836 036
           
E-mail: info@automotivegroupsk.sk         
            obchod@automotivegroupsk.sk  

Web: www.automotivegroupsk.sk


riaditeľ 
spoločnosti:

Ing. Zuzana Gregorovičová
Tel. č.: + 421 0905 818 552
E-mail: zuzana.gregorovicova@automotivegroupsk.sk

Spoločnosť má výhodnú polohu z hľadiska transportu, 1 KM od rýchlostnej komunikácie R1 ( Trnava – Banská Bystrica ), 10 KM od rýchlostnej komunikácie D1 ( Bratislava – Žilina ).Táto poloha zaručuje rýchlosť a spoľahlivosť dodávok.

 

 

Vážení záujemci o služby a produkty našej spoločnosti,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25.5.2018 vstúpil v účinnosť zákon č.18/2018 NR SR o ochrane osobných údajov. Pri akomkoľvek druhu kontaktov s našou spoločnosťou môžu byť spracovávané Vaše osobné údaje v zmysle zákona na ochranu osobných údajov a to na základe právneho titulu zmluvný vzťah, zákonná povinnosť, oprávnený záujem alebo Vami udeleného súhlasu. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez Vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.  Pri návšteve priestorov spoločnosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že priestory sú monitorované kamerovým systémom pre zabezpečenie ochrany nášho majetku.

 


List of markers set in map: