Technológia

Technológia

Technologické vybavenie výroby zodpovedá súčasným požiadavkám zákazníkov. Disponujeme špičkovým zariadením v danej oblasti. Spoločnosť vlastní kompletné výrobno – technické a technologické vybavenie potrebné pre komplexnú realizáciu projektov.

Naše oddelenie technológie tvorí tím mladých ľudí s vysokými  odbornými znalosťami. Navrhneme Vám vhodné technologické riešenie a zabezpečíme technologické spracovanie vašich požiadaviek. Pomôžeme Vám  s optimalizáciou vašich výrobných nákladov.

U nás nájdete komplexné riešenie od spracovania objednávky, konštruovanie dielov,  digitalizáciu dielov, spotreby materiálov,  kalkulácie cien. Navrhujeme čo najoptimálnejšie rozloženie strihových súčastí / dielov. Zabezpečíme tým lepšiu, úspornejšiu využiteľnosť materiálov a znížime množstvo odpadu na minimum. Vyrobíme prvé vzorky pre sériovú výrobu.

Naše oddelenie kvality zabezpečuje : vysokú kvalitu vyrábaných produktov našou spoločnosťou. zabezpečí analýzy kvality  na základe fungujúcich  interných auditov, na základe meraní a vyhodnotení podľa kvalitatívnych ukazovateľov.

V našej spoločnosti sú sústredené všetky obchodno-predajné činnosti, ktoré vám pomôžu zabezpečiť materiál ako aj komponenty na výrobu produktov.

Tým sa stávame komplexným produkčným výrobným partnerom v priemyselnom strihaní a šití.