Referencie

Spoločnosť Reydel Automotive Slovakia s.r.o patrí medzi najväčších výrobcov komponentov pre automobilový priemysel.
Napísali o nás : Spoločnosť Reydel je veľmi spokojná s dodávateľom AMG SK. Požiadavky zákazníka firma AMG SK plní veľmi dobre a spoľahlivo, na zmeny v dodávkach reaguje flexibilne a na profesionálnej úrovni. Včas reaguje na otázky  a k ich riešeniu sa stavia pozitívne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Inteva Products Slovakia s.r.o. sa zaoberá výrobou dverových modulov a okenných spúšťačov pre automobilový priemysel.  
Napísali o nás : Naša spoločnosť je nadmieru spokojná vo všetkých smeroch, čo sa týka spokojnosti a spolupráce so spoločnosťou AMG SK je viac než 100% - tná.

 


SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o vyrába všetky interiérové plasty a textílie pre automobilový priemysel.  
Napísali o nás : Spolupráca s firmou AMG SK je veľmi dobrá.

 

 

Spoločnosť Hyundai Dymos SK s.r.o. sa zaoberá výrobou a montážou autosedačiek pre spoločnosť KIA Motors Slovakia s.r.o.

 

 

Spoločnosť Javys zabezpečuje poslednú fázu jadrového procesu, vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

 

 

Spoločnosť Hyundai Dymos CZ s.r.o. sa zaoberá výrobou a montážou autosedačiek pre spoločnosť Hyundai Motor Czech s.r.o.

 

 

  Spoločnosť Škoda Auto a.s.. ako jeden z popredných svetových výrobcov automobilov. Spoločnosť AMG SK pre ŠKODU a.s. realizuje výrobu transportných obalov.

 

Pre Spoločnosť Volkswagen Slovakia a.s. ,najvačšieho vyrobcu automobilov v SR,spoločnosť AMG SK realizuje výrobu ochran narazníkov vozidiel pri montáži.

 

Plasticoncept s.r.o vyrába plastové komponenty pre automobilový priemysel.

Napísali o nás : Spoločnosť Plasticoncept s.r.o. hodnotí spoluprácu so spoločnosťou AMG SK, s.r.o. ako nadštandardnú v oblastiach logistiky, komunikácie ako aj kvality dodávaných produktov.