logo amg s textom

Pridajte sa k nám

Kariéra

V Automotive Group SK si ceníme inovácie, spoluprácu a budovanie vzájomných vzťahov. Sme spoločnosť s 20-ročnou históriou priemyselného strihania a šitia. Pozrite si naše pracovné pozicie. 

Pracovné pozície

Náplň práce:

– Riadi priebeh nakladania a strihania na strihacom stroji podľa strihových plánov.
– Zadáva žiadanky na materiál do skladu.
– Obsluhuje strihacie stroje.
– Vymieňa vrtáky, nože a brúsne kotúče.
– Vedie záznamy o priebehu strihania.
– Podieľa sa na uvoľňovaní strihových polôh.
– Vykonáva samokontrolu – preverenie nastrihaných dielov podľa interných predpisov.
– Strihá dostrihy podľa požiadavky a vedie o nich záznamy.

Ponúkané výhody

 • Dochádzkový bonus.
 • Odmena pri pracovných / osobných jubileách.
 • Príspevok na stravovanie.
 • Príspevky zo sociálneho fondu.
 • Práca v stabilnej spoločnosti.
 • Príjemné pracovné prostredie.
 • Ročné odmeny.
 • Možnosť nepretržitého vzdelávania a odborného aj osobného rozvoja.
 

Osobné predpoklady           

 • Ochota pracovať na sebe a učiť sa.
 • Počítačové znalosti.
 • Technické myslenie.
 • Samostatnosť, zodpovednosť.
 

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas: od 6:00 do 14:00.
 • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim.

Náplň práce:

Šitie komponentov do auta.

Ponúkané výhody

 • Dochádzkový bonus.
 • Flexibilný pracovný čas.
 • Odmena pri pracovných / osobných jubileách.
 • Príspevok na stravovanie.
 • Príspevky zo sociálneho fondu .
 • Práca v stabilnej spoločnosti.
 • Príjemné pracovné prostredie.
 • Ročné odmeny.
 

Pracovné podmienky

 • Práca na zmeny: Jednozmenný pracovný režim.

Náplň práce:

 • Čalúnenie sedačiek, operadiel a opierok.
 • Vykonávanie činností podľa pracovných inštrukcií (práca aj so sponkovacou pištoľou) v požadovanom čase, množstve a požadovanej kvalite.
 • Kontrola častí materiálov, komponentov, poprípade ich značenie pred čalúnením a samokontrola po očalúnení.
 • Vypĺňanie sprievodnej výrobnej dokumentácie a identifikácia výrobku.
 • Dodržiavanie čistoty, poriadku a predpísanej údržby na svojom pracovisku.
 • Preberanie zo skladu role materiálu dodané na konkrétnu objednávku.
 • Kontrola správnosť identifikácie dodaného materiálu.
 • Nakladanie role materiálu na stojany cuttra a na nakladacie zariadenie strihacieho stroja (stojan, Brio).
 • Nakladanie metráž podľa plánu nakladania a interných predpisov na strihacie stroje.
 

Ponúkané výhody

 • Dochádzkový bonus.
 • Flexibilný pracovný čas.
 • Odmena pri pracovných / osobných jubileách.
 • Príspevok na stravovanie.
 • Príspevky zo sociálneho fondu .
 • Práca v stabilnej spoločnosti.
 • Príjemné pracovné prostredie.
 • Ročné odmeny.
 

Pracovné podmienky

 • Práca na zmeny: Jednozmenný pracovný režim.
 

Požiadavky na zamestnanca

 • Bez požiadavky na odbornú prax.
 • Manuálna zručnosť.
 • Samostatnosť.

Náplň práce:

 • Preberá zo skladu role materiálu dodané na konkrétnu objednávku.
 • Kontroluje správnosť identifikácie dodaného materiálu.
 • Overuje správnosť deklarovaného množstva metráže na dodaných roliach (posudzuje odborným odhadom, porovnávaním).
 • Pred spracovaním každej objednávky skontroluje rozpracované role a prednostne ich zaradí na spracovanie, dodržuje zásady FIFO pri manipulácii a ukladaní rozpracovaných rolí.
 • Nakladá role materiálu na stojany cuttra a na nakladacie zariadenie strihacieho stroja (stojan, Brio).
 • Nakladá metráž podľa plánu nakladania a interných predpisov na strihacie stroje.
 • Vedie evidenciu nakladania metráže podľa interných predpisov.
 • Pri nakladaní kontroluje chyby označené výrobcom a neoznačené optické materiálové vady metráže podľa interných predpisov a vzorov hraničných chýb.
 • Označuje uvoľnené chybné miesta na metráži podľa interných predpisov, v zvláštnych prípadoch sa riadi pokynmi nadriadeného alebo auditora.
 • Balí a označuje zostatkovú metráž podľa interných predpisov – role materiálu pre vrátenie do skladu, pre uloženie do blokačného skladu, alebo vrátenie zákazníkovi.
 • Sleduje spotrebu metráže a pomocných materiálov a navrhuje opatrenia na ich úsporu.
 • Separujea balí odpadový, balaci materiál, zodpovedá za jeho vynesenie na určené miesto.
 • Dodržuje zásady identifikácie a balenia rozpracovaných rolí podľa interných predpisov.
 

Ponúkané výhody

 • Dochádzkový bonus.
 • Odmena pri pracovných / osobných jubileách.
 • Príspevok na stravovanie.
 • Príspevky zo sociálneho fondu .
 • Práca v stabilnej spoločnosti.
 • Príjemné pracovné prostredie.
 • Ročné odmeny.
 

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas: Od 6:00 do 14:00.
 • Práca na zmeny: Jednozmenný pracovný režim.
 

Požiadavky na zamestnanca

 • Bez požiadavky na odbornú prax.
 • Manuálna zručnosť.

Všeobecné požiadavky:
Vzdelanie: Stredoškolské, vysokoškolské
Druh školy: manažment kvality, a/alebo textilné a/alebo technické
Druh skúšky: maturita, štátna skúška
Prax: minimálne 3 roky v odbore
Jazykové znalosti: AJ stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz: B


Pracovná náplň:

 • Dodržiavanie zásad kvality podľa TS 16949 a požiadaviek zákazníka
 • Riešenie problémov súvisiacich s kvalitou materiálu, komponentov a výrobkov vo výrobnom procese
 • Riešenie zákazníckych reklamácií – zúčastňuje sa pri prebierke reklamácií
 • Riešenie dodávateľských reklamácií
 • Komunikácia s dodávateľmi, uvoľnenie v zmysle štandardov (PPA, PPAP, ISIR)
 • Komunikácia so zákazníkmi a ďalšími oddeleniami spoločnosti
 • Analyzovanie príčin vzniku nezhôd, prijímanie opatrení, zvažovanie rizík, navrhovanie zlepšení, zaškolovanie výrobných pracovníkov po reklamácii
 • Tvorba kvalitatívnych dokumentov: MRR, 8D, Control Plan, PPA alebo PPAP podľa požiadaviek zákazníka a zodpovednosť za kontrolnú dokumentáciu vrátane sledovania účinnosti prijatých opatrení a akčných plánov
 • Uskutočňovanie procesných auditov VDA 6.3, realizácia auditov u dodávateľov
 • Pripravovanie podkladov pre mesačné reporty


Predpoklady a zručnosti:

 • Predchádzajúce pracovné skúsenosti v oblasti kvality v automobilovom priemysle
 • Znalosti nástrojov manažérstva kvality a špecifických požiadaviek a štandardov v automobilovom priemysle
 • Ovládanie nástrojov kvality / 8D, 5 Why, Ishikawa, FMEA, Control Plan/
 • Komunikačné zručnosti – asertívny procesný prístup, navrhovanie a riešenie situácií
 • Aktívna znalosť anglického jazyka
 • Zodpovedný prístup, dôslednosť, tímovosť


Zamestnanecké benefity:

 • Ročné mimoriadne prémie v závislosti od hospodárskeho výsledku
 • Príspevok pri okrúhlom životnom jubileu
 • Odmena za realizovanie zlepšovacieho návrhu
 • Odmena pri získaní nového zákazníka so zohľadnením prínosu
 • Odmena za odporúčanie nového zamestnanca do tímu
 • Možnosť práce z domu v prípade potreby


Mzda:

Výšku mzdy stanovíme individuálne pri osobnom pohovore v závislosti od skúsenosti, schopností a kvalifikačných predpokladov daného kandidáta.

Pridajte sa k nám

Zaujala Vás konkrétna pracovná pozícia? Neváhajte nás kontaktovať a my sa Vám ozveme.

Nezáväzná konzultácia

Radi zodpovieme akékoľvek otázky alebo prekonzultujeme a lepšie spoznáme Váše potreby, aby sme našli to správne riešenie.